Välj en sida

Utbildning

Palliativ medicin – 3 dagar

Målgrupp: ST-läkare
Kan även vara aktuell för specialistläkare och övriga läkare i mån av plats.

Innehåll: Kursen tar upp det palliativa förhållningssättet med en helhetssyn på patient och närstående utifrån ett fysiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Andra avsnitt handlar om smärt- och symptomlindring (exv. andnöd, GI-symptom, ångest och konfusion), akuta tillstånd, prognostiska bedömningar, vård av döende patienter, kommunikation och brytpunktssamtal och den palliativa vårdens organisation. Föreläsningar varvas med diskussioner utgående från patientfall med såväl maligna som icke-maligna sjukdomar.

Program

När: 13-15 mars, 2018
Var: Medicon Village, Lund
Pris: 4500 kr + moms
Sista anmälningsdag: 13 februari 2018
Anmäl dig här till kursen
(OBS! För ST-läkare inom Region Skåne gäller särskilda villkor. Var vänlig och kontakta Camilla Jönsson för mer information. Se kontaktinfo nedan)

Gällande regler för avbokning läs mer här

Har du frågor eller förslag på utbildningar så kontakta vår utbildningskoordinator:
Camilla Jönsson
Epost: camilla.m.jonsson@skane.se
Telefon: 0703-49 04 15